Μέθοδοι Θεραπείας
Λιθίασης Ουροποιητικού

Επικοινωνία

Επικοινωνήστε με τον ιατρό ή κλείστε ραντεβού.

ΕΠΙΛΟΓΕΣ & ΤΕΧΝΙΚΕΣ

Σύγχρονες μέθοδοι Θεραπείας Λίθων στο Ουροποιητικό Σύστημα

Εξωσωματική λιθοτριψία με κύματα κρούσης (ESWL)

Βασίζεται σε ηχητικά κρουστικά κύματα, τα οποία δημιουργούν συμπιεστικές δυνάμεις κι έχουν ως τελικό αποτέλεσμα το σπάσιμο της πέτρας. Ο εντοπισμός της πέτρας γίνεται με τη βοήθεια ακτινολογικού μηχανήματος ή υπερήχων.

Διενεργείται χωρίς νοσηλεία, συνήθως χωρίς αναισθησία με μόνη τη χορήγηση αναλγητικών. Είναι κατάλληλη για λίθους μικρότερους των 2-δύο εκατοστών, νεφρού ή ουρητήρα.

Η επιτυχία της εξαρτάται από τη σύσταση και τη σκληρότητα της πέτρας, το μέγεθος καθώς και τη θέση του λίθου. Ιδιαίτερη δυσκολία βρίσκουν πέτρες ή κομμάτια (λιθιασικά συγκρίματα) λίθων στον κάτω κάλυκα του νεφρού. Ο κάτω κάλυκας παρουσιάζει μία γωνίωση, σε σχέση με την πύελο του νεφρού και κυρίως με τον ουρητήρα. Όσο πιο οξεία είναι η γωνία αυτή τόσο πιο δύσκολο είναι να απομακρυνθούν τα κομμάτια. Αποτέλεσμα ο επανασχηματισμός πέτρας.

Ένα άλλο στοιχείο άξιο προσοχής αποτελεί η πιθανότητα απόφραξης του ουρητήρα από τα πολλαπλά λιθιασικά συγκρίματα (steinstrasse – λιθιασική αλυσίδα). Μπορεί να παρουσιαστεί σε περιπτώσεις μεγάλων λίθων και βέβαια αποτελεί φαινόμενο που χρήζει άμεσης αντιμετώπισης (τοποθέτηση pig-tail και ουρητηρολιθοτριψία).

Η εξωσωματική λιθοτριψία είναι η λιγότερο επεμβατική μέθοδος αλλά με μικρότερα ποσοστά επιτυχίας σε σχέση με άλλες θεραπευτικές επιλογές.

Ουρητηρολιθοτριψία και Ανάστροφη Ενδονεφρική Χειρουργική (URS & RIRS)

Πρόκειται για ενδοσκοπικές, ελάχιστα επεμβατικές τεχνικές, όπου με ένα ειδικό ενδοσκόπιο το ουρητηροσκόπιο και με τη βοήθεια κάμερας, διαμέσου της ουρήθρας και της ουροδόχου κύστης φτάνουμε στην πέτρα και την κατακερματίζουμε πιο συχνά με τη χρήση Laser. Η πέτρα μπορεί να σπάσει σε κομμάτια ή να γίνει σκόνη που απομακρύνεται με τη ροή των ούρων. Στη συνέχεια απομακρύνονται τα εναπομείναντα, υπολειμματικά, συγκρίματα με τη βοήθεια ειδικών εργαλείων που ονομάζονται basket.

Στο τέλος της επέμβασης και εφόσον κριθεί απαραίτητο μπορεί να τοποθετηθεί ένα αυτοσυγκρατούμενο ενδοουρητηρικό stend (pig-tail) το οποίο παραμένει στον ασθενή για λίγες ημέρες.

Τα ουρητηροσκόπια χωρίζονται σε ημιάκαμπτα και σε εύκαμπτα. Με τα εύκαμπτα έχουμε η δυνατότητα να φτάσουμε σχεδόν σε κάθε σημείο του νεφρού και ιδιαίτερα στον κάτω κάλυκα του νεφρού, γεγονός που διευκολύνει την αντιμετώπιση λίθων σε αυτό το σημείο που άλλες μέθοδοι δυσκολεύονται να αντιμετωπίσουν.

Αυτές οι παρεμβάσεις πραγματοποιούνται υπό γενική αναισθησία, αλλά και ραχιαία, έχουν υψηλό ποσοστό επιτυχίας (ασθενής ελεύθερος πέτρας), χωρίς τομές, χωρίς μετεγχειρητικό πόνο και με νοσηλεία που σπάνια ξεπερνάει τη μία ημέρα.

Διαδερμική νεφρολιθοτριψία (PCNL ή PNL)

Η διαδερμική νεφρολιθοτριψία (PNL, Percotaneus NephroLithotomy) είναι μία μέθοδος ιδιαίτερα κατάλληλη για μεγάλους λίθους, άνω των 2-δύο εκατοστών, του ανώτερου ουροποιητικού (κοραλιοειδής λίθοι).

Βασικό εργαλείο σε αυτή τη μέθοδο είναι ο νεφροσκόπιο. Αποτελεί μία πιο επεμβατική μέθοδο στην οποία, με τον ασθενή υπό γενική αναισθησία, γίνεται αρχικά μία μικρή τομή στο δέρμα και διαμέσου αυτής παρακεντάτε ο νεφρός. Δίνονται διαδοχικές διαστολές αυτού του καναλιού ως ότου να έχει τη δυνατότητα να εισέλθει το νεφροσκόπιο εντός του νεφρού. Ο λίθος σπάει με τη χρήση laser ή υπερήχων και γίνεται η απομάκρυνση την συγκριμάτων. Η νοσηλεία σε αυτή την περίπτωση είναι 1 με 2 ημέρες.