Επικοινωνία

Επικοινωνήστε με τον ιατρό ή κλείστε ραντεβού.

ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ, ΔΙΑΓΝΩΣΗ & ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Τι είναι η Συστροφή Όρχεως

Η συστροφή όρχεως είναι μία επείγουσα κατάσταση, που απαιτεί άμεση εκτίμηση και χειρουργική αντιμετώπιση, στην οποία ο όρχις πραγματοποιεί μία περιστροφή γύρω από τον εαυτό του για πάνω από 180ο.

Οι αρτηρίες, οι φλέβες, ο σπερματικός πόρος, τα νεύρα και τα λεμφαγγεία του όρχεως σχηματίζουν τον σπερματικό τόνο, ο οποίος είναι το κορδόνι από το οποίο κρέμεται ο όρχις. Κατά τη συστροφή στρίβει στην ουσία ο σπερματικός τόνος.

Διακρίνεται σε εξωελυτροειδική κι ενδοελυτροειδική, ανάλογα με το εάν συμμετέχει στη συστροφή ο ελυτροειδής χιτώνας (ένα από τα περιβλήματα του όρχι). Η ενδοελυτροειδική μορφή είναι η πιο συχνή σε ασθενείς προεφηβικής και εφηβικής ηλικίας, αλλά και στους ενήλικες.

Συνέπεια της παρατεταμένης διακοπής της αιματικής ροής από και προς τον όρχι είναι η ισχαιμία του και η επακόλουθη νέκρωση κι ατροφία. Για αυτό τον λόγο είναι σημαντικό η συστροφή του όρχι να αντιμετωπίζεται εντός των πρώτων 6 ωρών, από την πρώτη εμφάνιση των συμπτωμάτων.

Σε ποιους εμφανίζεται

Η συστροφή όρχεως είναι πιο συχνή στα βρέφη, κατά τον πρώτο χρόνο της ζωής, και σε αγόρια ηλικίας 12 – 18 ετών. Μπορεί όμως να εμφανιστεί και σε ενήλικες.

Παράγοντες κινδύνου

Παράγοντες κινδύνου για συστροφή όρχεως αποτελούν οι παρακάτω όμως αξίζει να αναφέρουμε πως στο μεγαλύτερο ποσοστό εμφάνισης της πάθησης είναι ιδιοπαθής, δηλαδή αγνώστου αιτιολογίας.

Συμπτώματα Συστροφής Όρχεως

Σε μερικές περιπτώσεις η κλινική εικόνα μπορεί να είναι λιγότερο θορυβώδης, με ανεκτό πόνο, που εύκολα ανταποκρίνεται στα από του στόματος αναλγητικά και με μία ήπια διόγκωση του οσχέου.

Αν δεν αντιμετωπιστεί ο ασθενής, ο πόνος αρχίζει να υποχωρεί μετά την πάροδο κάποιων ωρών κι αυτό είναι ενδεικτικό νέκρωσης του όρχεως.

Σημαντικό να γνωρίζετε! Πολλές παθήσεις του οσχέου έχουν κοινά συμπτώματα με τη συστροφή του όρχεως, όπως:

Πως γίνεται η διάγνωση

Η διάγνωση τίθεται από το ιστορικό και την κλινική εξέταση ενώ πολύ σημαντικός, ιδιαίτερα στο πλαίσιο της διαφοροδιάγνωσης, είναι ο υπερηχογραφικός έλεγχος (Triplex οσχέου). Επί συστροφής ο υπέρηχος παρουσιάζει τυπικά απουσία της αιματικής ροής, ενώ αυτή είναι μειωμένη σε τραύματα κι αυξημένη σε περιπτώσεις φλεγμωνών.

Ιδιαίτερα δύσκολη γίνεται η διάγνωση όταν συνυπάρχουν άλλες παθολογικές καταστάσεις, οπότε γίνεται δύσκολα η διαφοροδιάγνωση. Ακόμη και σε απλή υποψία συστροφής επιβάλλεται η χειρουργική διερεύνηση του οσχέου.

Επικοινωνία

Επικοινωνήστε με τον ιατρό ή κλείστε ραντεβού.

Θεραπεία Συστροφής Όρχεως

Η αντιμετώπιση της συστροφής είναι χειρουργική.

Σε αυτή την επέμβαση, υπό γενική αναισθησία, γίνεται διάνοιξη του οσχέου κι ανάταξη της συστροφής. Αν ο όρχις είναι βιώσιμος, τότε γίνεται καθήλωσή του (ορχεοπηξία). Αν δεν είναι βιώσιμος, τότε ο ουρολόγος πρέπει να προβεί στην αφαίρεσή του (ορχεκτομή). Καθήλωση γίνεται σε όλες τις περιπτώσεις, ακόμη και στον ετερόπλευρο όρχι.