Λιθίαση του Ουροποιητικού
Κολικός Νεφρού

Επικοινωνία

Επικοινωνήστε με τον ιατρό ή κλείστε ραντεβού.

ΔΙΑΓΝΩΣΗ, ΑΙΤΙΑ & ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΛΙΘΙΑΣΗΣ

Τι είναι η Λιθίαση του ουροποιητικού

Λιθίαση του ουροποιητικού (δηλαδή πέτρες) είναι η παρουσία λίθου ή λίθων στην αποχετευτική μοίρα του ουροποιητικού συστήματος (κάλυκες και πύελο του νεφρού, ουρητήρα, ουροδόχο κύστη, ουρήθρα). Αποτελεί την τρίτη πιο συχνή πάθηση του ουροποιητικού, μετά τις ουρολοιμώξεις και τις παθήσεις του προστάτη.

Είδη της Λιθίασης

Υπάρχουν διάφορα είδη λίθων με βάση τη χημική τους σύσταση.

Κύρια αίτια της Λιθίασης

Η δημιουργία λίθων στο ουροποιητικό σύστημα εξαρτάται από διάφορους παράγοντες κινδύνου, που είναι είτε ενδογενείς είτε προέρχονται από το περιβάλλον του ασθενούς (εξωγενείς παράγοντες κινδύνου). Συνήθως όμως μιλάμε για έναν συνδυασμό παραγόντων, που συμβάλλει στη δημιουργία λίθων.

Στους ενδογενείς παράγοντες περιλαμβάνονται οι εξής:

Στους εξωγενείς παράγοντες περιλαμβάνονται οι εξής:

Πολλοί ασθενείς με πέτρα στο ουροποιητικό δεν εμφανίζουν κανένα σύμπτωμα μέχρι κάποιος λίθος να βρεθεί μέσα στον ουρητήρα με αποτέλεσμα να εμποδίζει τη ροή των ούρων από τα νεφρά προς ουροδόχο κύστη. Τότε το συνηθέστερο σύμπτωμα είναι ο κολικός του νεφρού, ο οποίος είναι ένας έντονος πόνος (κολικοειδούς χαρακτήρα) στην περιοχή των νεφρών, που μπορεί να αντανακλά στην κοιλιά, στην κύστη ή και στα έξω γεννητικά όργανα.

Ο πόνος συνήθως εμφανίζεται ξαφνικά, δεν ανακουφίζεται με την οποιαδήποτε αλλαγή θέσης ή στάσης σώματος και συχνά συνοδεύεται από ναυτία ή και εμετό, ενδεχομένως και από μετεωρισμό και /ή δυσκοιλιότητα. Μπορεί επίσης ο ασθενής να παρουσιάσει συχνουρία, επιτακτικότητα, πόνο στο τέλος της ούρησης και αίμα στα ούρα (αιματουρία).

Διάγνωση

Στο πλαίσιο της διάγνωσης παίζει σημαντικό ρόλο το ιστορικό και η κλινική εξέταση, που θέτουν την κλινική υποψία της λιθίασης ως αιτίας των συμπτωμάτων καθώς κι ο απαραίτητος απεικονιστικός και εργαστηριακός έλεγχος που θα επιβεβαιώσουν τη διάγνωση.

Στον απεικονιστικό έλεγχο περιλαμβάνεται:

Aπλή ακτινογραφία

Η απλή ακτινογραφία Νεφρών – Ουρητήρων – Κύστης (ακτινογραφία ΝΟΚ), όπου μπορεί να μας δείξει το μεγαλύτερο μέρος των ακτινοσκιερών λίθων (υπάρχει ένα ποσοστό λίθων που είναι ακτινοδιαπερατοί και αυτοί δεν είναι δυνατόν να τους εντοπίσουμε με την ακτινογραφία)

Υπέρηχος

Ο υπέρηχος Νεφρών – Ουρητήρων – Κύστης (U/S ΝΟΚ) στον οποίο αναζητούμε την απόφραξη (διάταση) του νεφρού και που μπορεί να μας αναδείξει λίθους του νεφρού, του αρχικού τμήματος του ουρητήρα καθώς και του τελικού μέρους αυτού.

Αξονική κοιλίας

Η αξονική κοιλίας, που αποτελεί σήμερα την εξέταση εκλογής καθώς μας επιτρέπει να εκτιμήσουμε την ανατομία και την κατάσταση του ουροποιητικού (διάταση πυελοκαλυκικού συστήματος, ελικοειδή πορεία του ουρητήρα), την λειτουργεία του νεφρού (π.χ. καθυστερημένη απέκκριση του σκιαγραφικού) αλλά και την όσο ακριβέστερη περιγραφή και εντόπιση του/ των λίθων.

Εργαστηριακές εξετάσεις

Ο έλεγχος αυτός συμπληρώνεται με αιματολογικές (Γενική αίματος), βιοχημικές εξετάσεις (ουρία, κρεατινίνη, ηλεκτρολύτες, ΤΚΕ και CRP), γενική ούρων και επί υποψίας για ουρολοίμωξη καλλιέργεια ούρων, και αντιβιόγραμμα.

Επικοινωνία

Επικοινωνήστε με τον ιατρό ή κλείστε ραντεβού.

Πέτρες στο ουροποιητικό & κατάλληλη θεραπεία

Ο κολικός στην οξεία φάση αντιμετωπίζεται με αντιφλεγμονώδη ή αναλγητικά κι ενδεχομένως σπασμολυτικά φάρμακα για λίγες ημέρες (2-4 ημέρες).

Εάν η απόφραξη του ουροποιητικού (διάταση νεφρού και διάταση ουρητήρα) και η συμπτωματολογία παραμένουν ή συνυπάρχει μία λοίμωξη ουροποιητικού ή ανουρία τότε κρίνεται απαραίτητη η άμεση τοποθέτηση ενός ουρητηρικού stent (pig-tail) που λύνει το όποια προβλήματα και μας δίνει τον απαραίτητο χρόνο για την επιλογή της περαιτέρω αντιμετώπισης της λιθίασης.

Η σύγχρονη τάση, προς αποφυγή μακροχρόνιας λήψης αντιφλεγμονωδών (λόγω των επιπτώσεών τους σε νεφρό, καρδιά, γαστρεντερικό) και του όποιου επηρεασμού της νεφρικής λειτουργίας από τη διάταση νεφρού/ουρητήρα, είναι σε περιπτώσεις κολικού που επιμένει ή δεν ανταποκρίνεται στα φάρμακα ή επιβάλλεται από το ιατρικό ιστορικό του ασθενή να προχωρούμε στην άμεση αποσυμπίεση του νεφρού με την τοποθέτηση pig- tail ή όπου αυτό είναι δυνατό να γίνεται άμεσα η αντιμετώπιση της πέτρας.

Ο τελικός σκοπός της όποιας παρέμβασης είναι η αφαίρεση του λιθιασικού φορτίου. Η επιλογή εξαρτάται από διάφορους παράγοντες όπως το μέγεθος και η σκληρότητα του λίθου, η θέση στην οποία βρίσκεται, την γενικότερη κατάσταση του εκάστοτε ασθενή (σωματότυπο, λήψη αντιπηκτικών, τυχόν σκελετικές ανωμαλίες, η παρουσία ανευρύσματος αορτής).

Οι σύγχρονες, ελάχιστα επεμβατικές, μέθοδοι είναι οι εξής:

Εξωσωματική λιθοτριψία με κύματα κρούσης (ESWL)

Διενεργείται χωρίς νοσηλεία, συνήθως χωρίς αναισθησία με μόνη τη χορήγηση αναλγητικών. Είναι κατάλληλη για λίθους μικρότερους των 2 εκατοστών, νεφρού ή ουρητήρα.

Ουρητηρολιθοτριψία & Ανάστροφη Ενδονεφρική Χειρουργική (URS & RIRS)

Ενδοσκοπικές, ελάχιστα επεμβατικές τεχνικές με υψηλό ποσοστό επιτυχίας, χωρίς τομές, χωρίς μετεγχειρητικό πόνο και με νοσηλεία που σπάνια ξεπερνάει τη μία ημέρα.

Διαδερμική νεφρολιθοτριψία (PCNL ή PNL)

Μία μέθοδος ιδιαίτερα κατάλληλη για μεγάλους λίθους, άνω των 2-δύο εκατοστών, του ανώτερου ουροποιητικού (κοραλιοειδής λίθοι). Η νοσηλεία σε αυτή την περίπτωση είναι 1 με 2 ημέρες.