Επικοινωνία

Επικοινωνήστε με τον ιατρό ή κλείστε ραντεβού.

ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ, ΔΙΑΓΝΩΣΗ & ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Τι είναι η Κιρσοκήλη

Φυσιολογικές & διογκωμένες φλέβες

Κιρσοκήλη είναι η κιρσοειδής διόγκωση των φλεβών, που είναι υπεύθυνες για την απομάκρυνση του αίματος από τους όρχεις. Αποτελεί την πιο κοινή αλλά αναστρέψιμη αιτία υπογονιμότητας στους άνδρες, ενώ σπάνια εμφανίζεται σε παιδιά κάτω των δέκα ετών.

Πιο συχνά εντοπίζεται αριστερά (90%) για ανατομικούς κυρίως λόγους, αλλά μπορεί να εμφανιστεί δεξιά ή κι αμφοτερόπλευρα. Ο εντοπισμός δεξιάς κιρσοκήλης επιβάλλει έναν πιο λεπτομερή έλεγχο για παθήσεις οπισθοπεριτονέου, που πιέζουν τα αγγεία.

Η στάση του αίματος εντός του φλεβικού δικτύου στο όσχεο προκαλεί αύξηση της θερμοκρασίας, τοπική υποξία και παραμονή καταβολιτών, με τελικό αποτέλεσμα τον επηρεασμό της παραγωγής σπερματοζωαρίων και την ορχική υποπλασία (κυρίως σε παιδιά και εφήβους). Για άγνωστους ακόμη λόγους υπάρχει επηρεασμός και του άλλου όρχι.

Ταξινόμηση Κιρσοκήλης

Η κιρσοκήλη ταξινομείται σε:

Πως γίνεται η διάγνωση

Η διάγνωση της κιρσοκήλης γίνεται με την κλινική εξέταση και με τη διενέργεια υπερήχου (Triplex) οσχέου τόσο σε ύπτια όσο και σε όρθια θέση.

Εργαστηριακές εξετάσεις

Η γενική εξέταση και η καλλιέργεια ούρων με αντιβιόγραμμα εντοπίζουν την μικροσκοπική αιματουρία, παρουσία πυοσφαιρίων στα ούρα, παρουσία λοίμωξης (εντόπιση μικροοργανισμών) ή παρουσία κρυστάλλων.

Σημαντικό να γνωρίζετε! Η κιρσοκήλη πολλές φορές είναι ασυμπτωματική κι ανακαλύπτεται στα πλαίσια διερεύνησης της υπογονιμότητας. Άλλες φορές ο ασθενής επισκέπτεται τον ουρολόγο αναφέροντας αίσθημα βάρους στο όσχεο, ενώ μπορεί να αναφέρεται πόνος που γίνεται πιο έντονος με τις κινήσεις ή την όρθια στάση και συνήθως υποχωρεί στην κατάκλιση.

Επικοινωνία

Επικοινωνήστε με τον ιατρό ή κλείστε ραντεβού.

Η κατάλληλη θεραπεία Κιρσοκήλης

Η θεραπεία της κιρσοκήλης είναι χειρουργική, με τον τελικό σκοπό την απολίνωση (δηλαδή το δέσιμο) της έσω σπερματικής φλέβας και των κλάδων της αναγκάζοντας το αίμα στους όρχεις να απομακρυνθεί από άλλες φυσιολογικής δομής φλέβες.

Στις επεμβάσεις για κιρσοκήλη η προσπέλαση είναι είτε ανοιχτή, είτε λαπαροσκοπική είτε με τη χρήση μικροσκοπίου. Η τελευταία θεωρείται επέμβαση εκλογής, λόγω του πολύ μικρού ποσοστού υποτροπής (έως 4%) όσο και της μικρής πιθανότητας εμφάνισης μετεγχειρητικής υδροκήλης.

Η επιτυχία της αποκατάστασης πρέπει να διερευνάται με νέο σπερμοδιάγραμμα τουλάχιστον 3 μήνες μετά την επέμβαση της κιρσοκήλης κι αυτό γιατί η σπερματογένεση διαρκεί κατά μέσω όρο 74 μέρες.

Στις περιπτώσεις που το σπερμοδιάγραμμα δεν έχει βελτιωθεί σημαντικά στους 6 με 9 μήνες ή παραμένει παθολογικό μετά την επέμβαση, τότε θεωρούμε πως είτε έχει υποτροπιάσει η κιρσοκήλη (επανάληψη του υπερήχου), είτε ότι οι βλάβες που είχαν αρχικά προκληθεί στο σπερματικό επιθήλιο είναι μόνιμες και μη αναστρέψιμες. Ακόμη υπάρχει και η πιθανότητα η υπογονιμότητα να οφείλεται σε άλλη αιτία (συνήθως χωρίς τη δυνατότητα εντοπισμού της).