Επικοινωνία

Επικοινωνήστε με τον ιατρό ή κλείστε ραντεβού.

ΔΙΑΓΝΩΣΗ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ

Χαρακτηριστικά Καρκίνου Ουροδόχου Κύστης

Ο καρκίνος της ουροδόχου κύστης είναι ο πιο συχνός καρκίνος του ουροποιητικού κι αποτελεί το 5% όλων των καρκίνων. Ενδιαφέρει κυρίως τους άντρες, με μία αναλογία περίπου 3,8 άντρες / 1 γυναίκες.

Παράγοντες κινδύνου

Τα κύρια συμπτώματα Ουροδόχου Κύστης

Το κυριότερο σύμπτωμα είναι η αιματουρία, είτε πρόκειται για εμφανή δια γυμνού οφθαλμού αιματουρία (μακροσκοπική) είτε για μη εμφανή οπτικά αιματουρία, που αναδεικνύεται μόνο στη γενική ούρων (μικροσκοπική). Συνήθως είναι ανώδυνη και συχνά συνυπάρχει με αιμοπήγματα εντός των ούρων.

Συμπτωματολογία κατώτερου ουροποιητικού, όπως επιτακτικότητα και συχνουρία, μπορεί να εμφανιστούν επί συμπαγών κυρίως όγκων. Σε περιπτώσεις που από τον όγκο αποφραχτεί κάποιο ουρητηρικό στόμιο, μπορεί να έχουμε διάταση ή και υδρονέφρωση στο σύστοιχο νεφρό.

Πως γίνεται η διάγνωση

Για τη διάγνωση είναι απαραίτητο να γίνουν συνδυαστικά οι παρακάτω εξετάσεις:

Το PSA (ειδικό προστατικό αντιγόνο) είναι ένα ένζυμο, που παράγεται από τον προστάτη και η λειτουργία του είναι να ρευστοποιεί το σπέρμα. Τα επίπεδά του εξαρτώνται από την ηλικία, τον όγκο του προστάτη (κάθε γραμμάριο υπεραστικού ιστού παράγει 0,12 ng/ml PSA), την παρουσία φλεγμονών, τυχόν χειρισμούς στο κατώτερο ουροποιητικό (πχ πρόσφατη κυστεοσκόπηση, τοποθέτηση καθετήρα) και φυσικά την παρουσία καρκίνου του προστάτη.

Το PSA δεν είναι διαγνωστικό του καρκίνου του προστάτη (ευαισθησία 80% και ειδικότητα 40%). Αν όμως τα επίπεδά του είναι ανεβασμένα ή συνυπάρχει και μία μη φυσιολογική δακτυλική εξέταση, απαιτείται περαιτέρω διερεύνηση με Πολυπαραμετρική Μαγνητική και με κατευθυνόμενη βιοψία.

Το PSA είναι ιδιαίτερα χρήσιμος δείκτης στα πλαίσια της παρακολούθησης της νόσου έπειτα από κάποια θεραπεία.

Καρκίνος Ουροδόχου Κύστης & θεραπεία

Εφόσον τεθεί η υποψία/ γίνει η διάγνωση του νεοπλάσματος, ακολουθεί αρχικά η διουρηθρική εκτομή του όγκου (TURBT) κι ο ιστός που αφαιρείται αποστέλλεται για βιοψία. Αυτή θα μας χρειαστεί τόσο για την παθολογοανατομική επιβεβαίωση της διάγνωσης (απαραίτητη στις αμφίβολες περιπτώσεις), αλλά και για τον καθορισμό του βαθμού και του σταδίου του νεοπλάσματος.

Διουρηθρική Εκτομή Νεοπλάσματος

Η διουρηθρική εκτομή του όγκου (TURBT) είναι η χειρουργική επέμβαση κατά την οποία αφαιρείται ο όγκος κι ένα τμήμα της ουροδόχου κύστης με τη βοήθεια ενός ειδικού εργαλείου, του ρεζεκτοσκοπίου. Αυτό αποτελείται από μία κάμερα, μία οπτική, μια πηγή φωτός κι ένα ηλεκτρόδιο με το οποίο γίνεται η εκτομή του ιστού και η αιμόσταση.

Με βάση το αποτέλεσμα της βιοψίας ο καρκίνος της ουροδόχου κύστης ταξινομείται σε δύο κύριες κατηγορίες:

Για τον επιφανειακό καρκίνο (μη διηθητικό) η διουρηθρική αφαίρεσή του είναι αρκετή. Ανάλογα με το στάδιο μπορεί να κριθεί απαραίτητη η ενδοκυστική έγχυση φαρμάκων. Ο σκοπός της χρήσης των φαρμάκων είναι η καθυστέρηση της υποτροπής και της εξέλιξης της νόσου. Η δράση τους είναι τοπική και μπορεί να είναι είτε χημειοθεραπευτικά (πχ επιρουμπικίνη) ή ανοσοτροποποιητικά (πχ BCG-Bacillus Calmette–Guérin).

Σε ορισμένες περιπτώσεις, με βάση την ιστολογική, μπορεί να χρειαστεί και η επανεπέμβαση του ασθενούς (στις περιπτώσεις εκείνες που φοβόμαστε την υποσταδιοποίηση του όγκου ή σε συγκεκριμένο στάδιο και βαθμό αυτού).

Ριζική Κυστεκτομή

Επί διηθητικού καρκίνου ουροδόχου κύστης, η ενδεδειγμένη θεραπεία είναι η Ριζική Κυστεκτομή με εκτροπή των ούρων και ταυτόχρονο λεμφαδενικό καθαρισμό. Είναι μία επέμβαση, που γίνεται τόσο ανοικτά όσο και ρομποτικά. Αφαιρούνται στον άντρα εκτός της ουροδόχου, ο προστάτης μαζί με τις σπερματοδόχους κύστεις ενώ στη γυναίκα ενδείκνυται η ταυτόχρονη αφαίρεση της μήτρας, των εξαρτημάτων και ενός τμήματος του κόλπου. Και στα δύο φύλα θα μπορούσαν να γίνουν λιγότερο ακροτηριαστικές επεμβάσεις αλλά με συγκεκριμένα κριτήρια και μόνο σε αυστηρά επιλεγμένες περιπτώσεις.

Με τον όρο εκτροπή ούρων εννοούμε τη μόνιμη μετακίνηση της ροής των ούρων από τη φυσιολογική τους οδό/έξοδο προς άλλη κατεύθυνση λόγω αφαίρεσης τμήματος της αποχετευτικής μοίρας. Μπορεί να είναι ορθότοπη όπου δημιουργούμε μία νεοκύστη από τμήμα λεπτού εντέρου, που την τοποθετούμε στη θέση της αφαιρεθείσας κύστης ή ετερότοπη όπου επίσης τμήμα εντέρου χρησιμοποιείται για την ανακατεύθυνση των ούρων και τη δημιουργία στομίας στο δέρμα του κοιλιακού τοιχώματος (ΔΕ κάτω τεταρτημόριο).

Xημειοθεραπεία

Για την αντιμετώπιση του διηθητικού καρκίνου παίζει σημαντικό ρόλο η χημειοθεραπεία. Ο ασθενής υποβάλλεται πλέον νεοεπικουρικά (πριν την οποιαδήποτε οριστική αντιμετώπιση) σε σχήμα χημειοθεραπευτικών με σκοπό την αύξηση της επιβίωσης. Η επικουρική χημειοθεραπεία (μετά τη βασική θεραπεία) επιφυλάσσεται συνήθως σε ασθενείς που δεν είχαν λάβει την νεοεπικουρική.

Επικοινωνία

Επικοινωνήστε με τον ιατρό ή κλείστε ραντεβού.