Επικοινωνία

Επικοινωνήστε με τον ιατρό ή κλείστε ραντεβού.

ΔΙΑΓΝΩΣΗ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ

Χαρακτηριστικά Καρκίνου Όρχεως

Ο καρκίνος όρχεως αποτελεί το 1% των νεοπλασμάτων σε ενήλικες και περίπου το 5% των ουρολογικών καρκίνων, με 3 – 5 νέα περιστατικά ανά 100.000 άντρες.

Κατά την αρχική διάγνωση στο 1 – 2% είναι αμφοτερόπλευρος. Εμφανίζεται σε άντρες ηλικίας 15- 40 ετών. Αποτελεί την πλέον θεραπεύσιμη μορφή καρκίνου του ουροποιητικού συστήματος (πενταετής επιβίωση: 95%) και διακρίνεται σε δύο κατηγορίες:

Τους όγκους γεννητικών κυττάρων (σεμίνωμα και μη-σεμινωματώδεις όγκοι) και τους όγκους στρώματος.

Συμπτώματα & αίτια

Εμφανίζεται συνήθως σαν μία ανώδυνη ψηλαφητή σκληρία στον έναν όρχι (50 – 60%), πιο συχνά στο ΔΕ (όπως και η κρυψορχία χωρίς να υπάρχει γνωστή αιτία και εξήγηση).

Ένα ποσοστό των ασθενών αναφέρει στο παρελθόν ιστορικό τραύματος στο σύστοιχο όρχι, γεγονός το οποίο καθυστερεί την επίσκεψη του ασθενή στον ουρολόγο και καμιά φορά περιπλέκει τη διάγνωση. Σε περιπτώσεις που συμβεί μία κεντρική νέκρωση του όγκου ή συνυπάρχει μία φλεγμονή (όρχεο- επιδιδυμίτιδα στο 10%), τότε ο ασθενής μπορεί να παρουσιάσει πόνο (27%) και πυρετό. Μπορεί να συνυπάρχει υδροκήλη και γυναικομαστία (7%).

Προδιαθεσικούς παράγοντες για καρκίνο όρχεως αποτελούν:

Πως γίνεται η διάγνωση

Σημαντικό να γνωρίζετε! Η ανεύρεση φυσιολογικών επιπέδων των καρκινικών δεικτών δεν αποκλείει τη διάγνωση νεοπλάσματος όρχεως. Στο 10 – 15% των μη σεμινωματωδών όγκων, έχει παρατηρηθεί πως τα επίπεδά τους είναι φυσιολογικά.

Κατάλληλη θεραπεία Καρκίνου Όρχεως

Η πρώτη θεραπευτική προσέγγιση είναι ορχεκτομή, με υψηλή απολίνωση του σπερματικού τόνου ανεξάρτητα του σταδίου της νόσου. Στη συνέχεια η ιστοπαθολογική εξέταση θα αναδείξει τον ακριβή ιστολογικό τύπο του νεοπλάσματος. Το αποτέλεσμα της βιοψίας, σε συνδυασμό με το στάδιο της νόσου, θα καθορίσει τα επόμενα βήματα που μπορεί να είναι από τη συστηματική παρακολούθηση, τη χορήγηση χημειοθεραπείας ή ακτινοβολίας έως και τον συνδυασμό τους.

Η ανάγκη για ενδεχόμενο συνδυασμό θεραπευτικών λύσεων καθιστά σημαντική τη συνεργασία του Ουρολόγου με μία Ογκολογική και ίσως Ακτινοθεραπευτική ομάδα.

Θα πρέπει να σημειωθεί πως ενώ ο συγκεκριμένος καρκίνος έχει ένα εξαιρετικά υψηλό βαθμό ίασης, οι θεραπείες που είναι απαραίτητες για την αντιμετώπισή του μπορεί να επηρεάσουν τη γονιμότητα. Ιδιαίτερη μέριμνα θα πρέπει να ληφθεί στις περιπτώσεις εκείνες, που ο ασθενής θα πρέπει να λάβει και συμπληρωματικά σχήματα με χημειοθεραπεία και/ή ακτινοθεραπεία:

Ορχεκτομή

Είναι η θεραπευτική προσέγγιση που εάν ο καρκίνος εντοπίζεται μόνο στον ένα όρχι ή ο ετερόπλευρος όρχις είναι φυσιολογικός, τότε δεν επηρεάζεται η γονιμότητα του ασθενούς.

Χημειοθεραπεία

Η τοξικότητά της επηρεάζει σημαντικά την αναπαραγωγική ικανότητα του ασθενούς και τη σπερματογένεση. Ιδιαίτερα σε αυτή την περίπτωση κρίνεται απαραίτητη η κατάψυξη (κρυοσυντήρηση) σπέρματος.

Ακτινοθεραπεία

Η έκθεση του φυσιολογικού όρχι στην ακτινοβολία μπορεί να επηρεάσει σημαντικά την γονιμότητα. Για τον λόγο αυτό χρησιμοποιείται ειδικός προστατευτικός εξοπλισμός. Και σε αυτή την περίπτωση κρίνεται σκόπιμη η συλλογή και φύλαξη σπέρματος.