Επικοινωνία

Επικοινωνήστε με τον ιατρό ή κλείστε ραντεβού.

ΔΙΑΓΝΩΣΗ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ

Χαρακτηριστικά Καρκίνου Νεφρού

Ο καρκίνος του νεφρού ή αλλιώς το νεφροκυτταρικό καρκίνωμα (Renal Cell Carcinoma – RCC) αποτελεί το 3% όλων των καρκίνων και το τρίτο κατά συχνότητα, νεόπλασμα του ουροποιητικού συστήματος.

Ο λόγος για το 85 – 90% όλων των όγκων του νεφρού, που εμφανίζεται σε ποσοστό ανδρών/ γυναικών 1,5 / 1 (δηλαδή είναι ελάχιστα πιο συχνός στους άνδρες, συγκριτικά με τις γυναίκες). Σε αυτό το σημείο να αναφέρουμε πως το 50% των περιπτώσεων καρκίνου του νεφρού είναι ασυμπτωματικό, κατά την αρχική διάγνωση.

Παράγοντες κινδύνου

Οι κυριότεροι παράγοντες, οι λεγόμενοι ως παράγοντες κινδύνου, που αυξάνουν τις πιθανότητες για εμφάνιση καρκίνου του νεφρού είναι οι εξής:

Τα κύρια συμπτώματα Καρκίνου του Νεφρού

Αρχικά ο όγκος, όπως προαναφέραμε, είναι ασυμπτωματικός και συχνά ανευρίσκεται στο πλαίσιο ελέγχου για άλλες αιτίες ή σε έλεγχο ρουτίνας (check-up).

Εάν εμφανιστούν συμπτώματα αυτά είναι:

Η ταυτόχρονη παρουσία και των τριών αυτών συμπτωμάτων εμφανίζεται μόνο στο 6- 10% των ασθενών και συνήθως συνδέεται με νόσο υψηλού σταδίου. Παράλληλα και σ’ ένα ποσοστό περίπου 30% μπορεί να συνυπάρχουν παρανεοπλασματικά σύνδρομα με κύρια τα:

  • Αυξημένη Ταχύτητα Καθίζησης
  • Ερυθροκυττάρων (ΤΚΕ)
  • Υπέρταση
  • Αναιμία
  • Υπερπυρεξία
  • Αδυναμία
  • Απώλεια βάρους
  • Ορμονικές διαταραχές

Πως γίνεται η διάγνωση

Αρχικά η διάγνωση του νεφρικού καρκίνου γίνεται με υπέρηχο κοιλίας (συχνά για άλλες αιτίες), που αναδεικνύει την παρουσία του μορφώματος. Στη συνέχεια είναι απαραίτητη η αξονική κοιλίας με την ταυτόχρονη χορήγηση ενδοφλέβιου σκιαγραφικού, που μας δίνει σημαντικές πληροφορίες για το νεόπλασμα (μέγεθος, αριθμό εστιών), τη νεφρική λειτουργία, την παρουσία θρόμβων στην κάτω κοίλη φλέβα (μελετάται καλύτερα με μαγνητική τομογραφία κοιλίας), την παρουσία ύποπτων λεμφαδένων. Αυτές οι πληροφορίες είναι πολύ σημαντικές, ειδικά στις περιπτώσεις που σχεδιάζεται μία πιο συντηρητική αντιμετώπιση (μερική νεφρεκτομή).

Σε αυτές προστίθενται ένας πλήρης αιματολογικός και βιοχημικός έλεγχος, εξετάσεις ούρων, ακτινογραφία θώρακος κι ενδεχομένως περαιτέρω απεικονιστικές εξετάσεις (αξονική θώρακος, σπινθηρογράφημα οστών, και/ή μαγνητική κοιλίας) αν υπάρχει υποψία για προχωρημένη νόσο.

Ιστολογικά τα νεοπλάσματα του νεφρού διαχωρίζονται σε:

Καρκίνος Νεφρού & θεραπεία

Η θεραπεία εκλογής είναι η ριζική νεφρεκτομή, όπου αφαιρείται ο νεφρός, το περινεφρικό λίπος, οι περιοχικοί λεμφαδένες κι ενδεχομένως το σύστοιχο επινεφριδίο (σε νεόπλασμα άνω πόλου, κυρίως μεγάλης διαμέτρου ή πολυεστιακή νόσο).

Η σύγχρονη τάση σε εντοπισμένο νεόπλασμα είναι η διενέργεια μερικής νεφρεκτομής, ώστε να διατηρηθεί όσο γίνεται περισσότερο νεφρικό παρέγχυμα κι έτσι να μειωθεί όσο γίνεται λιγότερο η συνολική νεφρική λειτουργία. Εφαρμόζεται σε εντοπισμένους όγκους, σε ασθενείς με ένα νεφρό (μονήρης νεφρός), στις σπάνιες περιπτώσεις όπου και οι δύο νεφροί παρουσιάζουν όγκο.

Η επέμβαση της νεφρεκτομής (ριζική ή μερική) μπορεί να πραγματοποιηθεί με την κλασική ανοιχτή χειρουργική (ανοιχτή προσπέλαση), λαπαροσκοπικά και με τη ρομποτικά υποβοηθούμενη χειρουργική (ρομποτική νεφρεκτομή). Και στην επιλογή της μεθόδου η σύγχρονη τάση προσανατολίζεται στις λιγότερο επεμβατικές λύσεις.

Τα πλεονεκτήματα των ελάχιστα επεμβατικών επεμβάσεων είναι σαφή:

Πέραν όλων των κριτηρίων, βασικός πυρήνας στην επιλογή της χειρουργικής προσπέλασης πρέπει να είναι το άριστο ογκολογικό και λειτουργικό αποτέλεσμα.

Ο καρκίνος του νεφρού είναι μία νόσος που δεν ανταποκρίνεται ικανοποιητικά στην ακτινοβολία και τη χημειοθεραπεία. Εναλλακτικές θεραπείες που ανήκουν στις ελάχιστα επεμβατικές τεχνικές και με συγκεκριμένες ενδείξεις αποτελούν (Με την κρυοθεραπεία και τις ραδιοσυχνότητες να θεωρούνται οι δύο καλύτερες επιλογές):

Ραδιοσυχνότητες

Radiofrequency Ablation, RFΑ

Κρυοθεραπεία

Cryoablation

Υπέρηχοι

High Intensity Focused Ultrasound, HIFU

Μικροκύματα

Microwave Ablation, MA

Laser

Η αντιμετώπιση της προχωρημένης νόσου καθώς και της μεταστατικής είναι ιδιαίτερα δύσκολη και χρήζει στενής συνεργασίας μεταξύ Ουρολόγου και Ογκολόγου. Χρησιμοποιούνται τόσο φάρμακα για στοχευμένη θεραπεία (sorafenib, pazopanib, everolimus, girentuximab, axitinib) όσο και ανοσοθεραπεία με τον συνδυασμό ή όχι μίας ογκομειωτικής νεφρεκτομής (νεφρεκτομή για μείωση του νεοπλασματικού φορτίου).

Επικοινωνία

Επικοινωνήστε με τον ιατρό ή κλείστε ραντεβού.