Επικοινωνία

Επικοινωνήστε με τον ιατρό ή κλείστε ραντεβού.

ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ, ΔΙΑΓΝΩΣΗ & ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Τι είναι η Υδροκήλη

Χωρίς & με συλλογή υγρού

Η υδροκήλη είναι η συλλογή υγρού, διαφορετικής ανάλογα την περίπτωση ποσότητας, εντός της κοιλότητας που σχηματίζει ο ιδίως ελυτροειδής χιτώνας. Υπάρχει δηλαδή μία αυξημένη παραγωγή υγρού, που δεν απορροφάται οπότε και προκύπτει η υδροκήλη.

Ο όρχις περιβάλλεται από μία σειρά χιτώνων, που είναι η συνέχεια δομών του πρόσθιου κοιλιακού τοιχώματος. Από έξω προς τα μέσα είναι:

  • το όσχεο
  • ο δαρτός
  • η κρεμαστήρια περιτονία
  • ο έξω κρεμαστήρας μυς
  • ο κοινός ελυτροειδής χιτώνας
  • ο ιδίως ελυτροειδής χιτώνας

Όπως προαναφέραμε λοιπόν, η υδροκήλη αποτελεί συλλογή υγρού εντός της κοιλότητας που σχηματίζει ο ιδίως ελυτροειδής χιτώνας.

Περιπτώσεις Υδροκήλης

Η υδροκήλη μπορεί να είναι ιδιοπαθής, στις περιπτώσεις που δεν αναγνωρίζεται σαφής αιτιολογικός παράγοντας και δευτεροπαθής, με συνηθέστερες αιτίες τις φλεγμονές και τον τραυματισμό του όρχεως.

Στις δευτεροπαθείς θα προστεθούν οι αντιδραστικής αιτιολογίας υδροκήλες, μετά από επέμβαση στο όσχεο (π.χ. για κιρσοκήλη) ή ακτινοβολία καθώς κι επί παρουσίας νεοπλάσματος όρχεως. Μία ιδιαίτερη κατηγορία είναι η συγγενής υδροκήλη (επικοινωνούσα), όπου υπάρχει επικοινωνία με την κοιλία (περιτοναϊκή κοιλότητα). Οι περισσότερες περιπτώσεις συγγενούς υδροκήλης κλείνουν χωρίς παρέμβαση εντός του πρώτου έτους της ζωής.

Συμπτώματα Υδροκήλης

Πως γίνεται η διάγνωση

Η διάγνωση ξεκινάει με τη λήψη του ιστορικού (για τον εντοπισμό τυχών αιτιών) και την κλινική εξέταση. Συμπληρώνεται με τον υπέρηχο οσχέου, που θα επιβεβαιώσει τη διάγνωση αλλά έχει και τον σκοπό να αποκλείσει το ενδεχόμενο μίας εκτεταμένης βουβωνοκήλης (που καλείται οσχεοκήλη) ή άλλων αιτιών υδροκήλης (π.χ. όγκος όρχεως).

Επικοινωνία

Επικοινωνήστε με τον ιατρό ή κλείστε ραντεβού.

Η κατάλληλη θεραπεία Υδροκήλης

Η οριστική αντιμετώπιση της υδροκήλης είναι η χειρουργική αποκατάστασή της. Γίνεται με ραχιαία ή γενική αναισθησία με νοσηλεία μίας ημέρας. Σκοπός της επέμβασης είναι η απομάκρυνση του υγρού και του πλεονάζοντος ιδίως ελυτροειδούς χιτώνα, ώστε να μη σχηματιστεί εκ νέου η συλλογή (υποτροπή).

Σ’ εξαιρετικά σπάνιες περιπτώσεις, αλλά με μεγάλο ποσοστό υποτροπής, μπορεί να γίνει παρακέντηση του υγρού. Αυτή η θεραπευτική επιλογή προτείνεται κυρίως σε ασθενείς, που δε δύναται να χειρουργηθούν για οποιοδήποτε ιατρικό λόγο.