Διουρηθρική Εκτομή
Νεοπλάσματος

Επικοινωνία

Επικοινωνήστε με τον ιατρό ή κλείστε ραντεβού.

ΕΠΙΛΟΓΕΣ & ΤΕΧΝΙΚΕΣ

Διουρηθρική εκτομή όγκου ουροδόχου κύστης

Η διουρηθρική εκτομή όγκου ουροδόχου κύστης (ΤransUrethral Resection of Bladder Tumor –  TURBT) είναι η χειρουργική επέμβαση κατά την οποία αφαιρείται ο όγκος κι ένα τμήμα της ουροδόχου κύστης με τη βοήθεια ενός ειδικού εργαλείου, του ρεζεκτοσκοπίου. Αυτό αποτελείται από μία κάμερα, μία οπτική, μια πηγή φωτός και με τη χρήση ειδικής αγκύλης και με ενέργεια ρεύματος (διπολικού) γίνεται η εκτομή του ιστού και η αιμόσταση.

Τα ιστοτεμάχια στέλνονται για βιοψία. Μετά το τέλος της επέμβασης τοποθετείται ουροκαθετήρας διαμέσου του οποίου γίνονται πλύσεις με φυσιολογικό ορό σε συνεχή βάση, για την αποφυγή σχηματισμού πηγμάτων.

Διενεργείται συνήθως με ραχιαία αναισθησία. Είναι μία ελάχιστα επεμβατική χειρουργική επέμβαση και η νοσηλεία διαρκεί μία μέρα (εξαιρετικά σπάνια δύο ημέρες) όσο και η διάρκεια της παραμονής του ουροκαθετήρα.